Niečo o nás
Tlačiť E-mail
MUDr. Michal Csáder je absolventom Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia v roku 1990 nastúpil ako sekundárny lekár I Detskej kliniky v Detskej Fakultnej nemocnici na Úprkovej ulici.
V Detskej Fakultnej Nemocnici pracoval v Detskom kardiocentre – na oddelení detskej kardiológie a kardioinvazívnej medicíny (ochorenia srdca).
Po úspešnom absolvovaní 1. atestácie z pediatrie pracoval ako samostatne pracujúci lekár na resuscitačnom oddelení a oddelení intenzívnej medicíny a pooperačnej starostlivosti o deti po operáciách srdca.
Neskôr nastúpil ako samostatne pracujúci lekár na oddelenie jednotky intenzívnej starostlivosti o kritických novorodencov a stal sa v roku 1997 vedúcim lekárom tohto oddelenia a zástupcom primára novorodeneckého oddelenia Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave.
Popri práci na tomto oddelení vykonával nočné služby aj na novorodeneckých oddeleniach v pôrodniciach – na Zochovej, Šulekovej a na Partizánskej ulici.
V roku 2000 získal miesto na novorodeneckom oddelení v Adelaide – Južnej Austrálii, kde pracoval ako Senior Registrar vo Women’s and Children’s Hospital a vo Flinders Medical Centre do roku 2003 – kde okrem bežnej práce na oddelení a ambulancii pre deti do veku jedného roku vykonával aj leteckú záchrannú službu a prácu na oddelení urgentného príjmu pre deti.
V súčasnosti pracuje desiaty rok ako súkromný všeobecný lekár pre deti a dorast v Bratislave.

Atestácie: pediatria – detské lekárstvo
nadstavbová atestácia z Neonatológie – obdobie novorodeneckého veku

Certifikované skúšky: Dorastové lekárstvo, Správna klinická prax