zastupovanie Tlačiť E-mail
Streda, 26 Október 2016 15:16

Vážení rodičia a priatelia

 v rámci udržania ambulancie v "chode" počas dní, kedy z rôznych dôvodov nemôžem byť v ambulancii, ma zastupuje pani doktorka, ktorá je už na dôchodku, má bohaté skúsenosti s ambulantnou pediatriou a snaží sa odviesť poctivú prácu. Stáva sa, že  jej postup nemusí byť  zhodný s mojim  / ale to by ste takisto nenašli inde/ a musím napísať, že reakcie niektorých z Vás sú pre nás až zarážajúce. S niektorými  som po takých nepríjemných reakciách ukončil dohodu o poskytovaní ZS...

PRETO VÁS PROSÍM- V PRÍPADE, ŽE PANI DOKTORKA BUDE V AMBULANCII / vtedy mám vážny dôvod tu nebyť/ PRISTUPUJTE K NEJ SLUŠNE S VEĽKÝM REŠPEKTOM K JEJ VEKU A SKÚSENOSTIAM A KEĎ S NIEKTORÝM JEJ POSTUPOV NEBUDETE PLNE SÚHLASIŤ- ČO SA STANE AJ S MOJIMI POSTUPMI - PREKONZULTUJETE  ICH SO MNOU KEĎ SA VRÁTIM a PROSÍM, ABY STE VOČI NEJ NEBOLI AGRESÍVNY ANI NA ŇU NEZVYŠOVALI HLAS A NERIEŠILI ORGANIZAČNÉ PROBLÉMY. NA TO TU NIE JE!!! POKIAĽ VÁM NIEČO NA TOM PREKÁŽA - MÁTE MOŽNOSŤ TO PREKONZULTOVAŤ SO MNOU, ALEBO PREHLÁSIŤ SVOJE DETI K INÉMU LEKÁROVI. ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE. CSÁDER