Ordinačné hodiny
Tlačiť E-mail

 Ordinačné hodiny sú rozdelené na čas na vyšetrenie chorých (základné ordinačné hodiny) a čas určený na preventívnu starostlivosť (poradne a preventívne prehliadky).
 

  odbery

CHORÍ pacienti

prestávka, dezinfekcia

administratívna príprava

preventívne prehliadky

návštevy pacientov

Po
 12:00-15:00 11:00-12:00 08:30-11:00
Ut
8:00-08:30 08:30-11:00
11:00-12:00 12:00-15:30
St
  10:00-13:00
 08:00-09:30
Št
8:00-08:3008:30-11:00
11:00-12:00 12:00-15:30
Pi
 10:00-13:00  08:00-9:30,13,30-15,30

 


 

 

Prosím o dodržiavanie ordinačných hodín a príchod na vyšetrenie najneskôr 30 minút pred koncom ordinačných hodín /chorí pacienti/. Posledný pacient je vyšetrený 15 minút pred koncom ordinačných hodín /chorí pacienti/
 

Pre chod ambulancie je  nevyhnutné, aby sa dodržal čas určený pre vyšetrenia chorých, nakoľko plánované preventívne prehliadky a poradne  sú v časovej nadväznosti po prestávke, určenej na dezinfekciu pracoviska.

Poradne a preventívne vyšetrenia sú bez výnimky na pozvanie - po predchádzajúcom dohovore.

Týmto spôsobom sa snažíme o plynulosť priebehu poradní a minimalizovanie doby Vášho čakania.

 Pochopte, prosím charakter našej práce  s ľuďmi, práce, týkajúcej sa tak citlivej oblasti ako je zdravie. Preto, prosím, pochopte niekedy potrebné poradenstvo, presahujúce vymedzený čas.

Na druhej strane Vás dôrazne  PROSÍM  o dochvíľnosť príchodu na  vyšetrenie z Vašej strany, nakoľko  aj malé meškania sa pri toľkých nadväzujúcich vyšetreniach môžu nahromadiť do desiatok minút.

V prípade omeškania sa môže stať, že poradňa bude zrušená a vy budete musieť uhradiť poplatok za náhradný termín do poradne.

Počas preventívnych prehliadok chorých a nepozvaných pacientov neošetrujem